Cho Thuê Xe Du Lịch 16 chỗ Nha Trang

CHO THUÊ XE DU LỊCH TỪ 4-7-16-29-34-47 CHỖ ĐỜI MỚI Lộ trình Xe 4 chỗ Xe 7 chỗ Xe16 chỗ Xe 29 chỗ Xe 35 chỗ Xe 45 chỗ – Đón hoặc tiễn ga Nha trang.   160.000  180.000 200.000 450.000 600.000 700.000 – Đón hoặc tiễn sân bay Cam Ranh. 300.000 350.000 450.000 780.000 1.100.000 […]